เวทีเสวนา 3 ปี บางกลอยคืนถิ่น ถึงไหน ทำไมยังไม่ได้กลับบ้าน

1 ชั่วโมง 41 นาที | 71 View | 22 ส.ค. 2566

0

3 ปี บางกลอยคืนถิ่น ถึงไหน ทำไมยังไม่ได้กลับบ้าน

โดย พงษ์ศักดิ์ ต้นน้ำเพชร, พชร คำชำนาญ, ส.รัตนมณี พลกล้า, อภินันท์ ธรรมเสนา, เลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล, บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เวทีเสวนา “3 ปี บางกลอยคืนถิ่น ถึงไหน ทำไมยังไม่ได้กลับบ้าน”

ร่วมสนทนากับ 

คุณพงษ์ศักดิ์ ต้นน้ำเพชร กลุ่มบางกลอยคืนถิ่น 

คุณพชร คำชำนาญ ภาคีSaveบางกลอย 

คุณ ส.รัตนมณี พลกล้า ทนายความและผู้ประสานงานมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน 

คุณอภินันท์ ธรรมเสนา ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารสังคมและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 

คุณเลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล สัดส่วนชาติพันธุ์

ดำเนินรายการ คุณบุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล The Active

 

เมื่อวันชนเผ่าพื้นเมืองผ่านพ้นมาได้ไม่นาน เรายังคงยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องบางกลอยเพื่อให้พวกเขาได้กลับคืนสู่ "ใจแผ่นดิน.. แผ่นดินกลางใจปกาเกอะญอ"

ปัจจุบัน ชาวบางกลอยยังมุ่งหน้าต่อสู้เพื่อที่วันหนึ่งจะได้คืนสู่ใจแผ่นดินอีกครั้ง ในนาม “บางกลอยคืนถิ่น”

ในวันที่ 22 สิงหาคม 2566 การรับรู้การต่อสู้หวนกลับมาอีกครั้งเพื่อกระตุ้นให้สังคมต้องมองเห็นว่า "ชนเผ่าพื้นเมือง ก็คือ คน" จึงขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม

งานเสวนาในหัวข้อ "3ปี บางกลอยคืนถิ่น ถึงไหนทำไมยังไม่ได้กลับบ้าน?" และร่วมชมนิทรรศการภาพถ่ายเรื่องเล่าจากบางกลอย

ที่ห้องประชุมชั้น 4 ศุนย์มนุษยวิทยาศิรินธร (องค์การมหาชน) ณ ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

มาร่วมยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องชาติพันธ์หรือชนเผ่าพื้นเมืองที่ยังคงต้องเผชิญหน้ากับอคติทางชาติพันธุ์ ที่เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการใช้สิทธิมนุษยชน เช่นนั้นแล้ว การร่วมส่งเสียง ยืนหยัด เรียนรู้ รับฟัง เข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่าง และตระหนักถึงความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมจึงเป็นหัวใจสำคัญ

เพราะความแตกต่างไม่ใช่อุปสรรค แต่คือสิ่งที่มนุษย์ต้องโอบรับด้วยความเข้าใจ เพื่อที่จะขับเคลื่อนสังคมให้ไปสู่ก้าวใหม่ข้างหน้า ในโลกที่ดีกว่าเพื่อสิทธิมนุษยชน

 

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุม ชั้น 4 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง