FIELDWORK STORY SERIES EP.7 | ภาคสนามกับงานด้านเอกสารโบราณ

1 ชั่วโมง 57 นาที | 135 View | 23 มี.ค. 2566

0

ภาคสนามกับงานด้านเอกสารโบราณ

โดย อ.ดร.อุเทน วงศ์สถิตย์ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

เสวนาสาธารณะ Fieldwork Story  EP.7 หัวข้อ "ภาคสนามกับงานด้านเอกสารโบราณ" 

           งานด้านเอกสารโบราณเป็นงานที่ต้องลงพื้นที่เพื่อทำการสำรวจและทำสำเนา ทั้งจารึกและเอกสารตัวเขียนอย่างคัมภีร์ใบลาน หนังสือสมุดไทย พับสา ฯลฯ งานสำรวจจารึกมักพบในพื้นที่ที่เป็นแหล่งโบรารคดี โบราณสถาน สถานที่ตามแหล่งธรรมชาติอย่างถ้ำ น้ำตก หน้าผา การสำรวจค่อนข้างจะลำบาก ยากต่อการเข้าถึงในบางสถานที่ อย่างดีที่สุดก็พบในวัด ซึ่งต่างจากเอกสารตัวเขียนซึ่งส่วนมากมักพบในวัด บ้านคน สถาบันการศึกษา ฯลฯ การเข้าถึงไม่ยากลำบากมากนัก แต่มีจำนวนที่มากกว่าจารึกหลายเท่าตัว

           การบรรยายครั้งนี้จะพูดคุยถึงเรื่องการลงพื้นที่ภาคสนามของการสำรวจและทำสำเนาจารึกและเอกสารตัวเขียนในอดีตกับปัจจุบัน ในอดีตการสำรวจและทำสำเนาเอกสารโบราณทั้งประเภทจารึกและเอกสารตัวเขียนมีการทำมาก่อนแล้ว วิธีการ เทคนิคต่าง ๆ จะมีความแตกต่างไปจากยุคปัจจุบันที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัลเข้ามาช่วยจัดการเอกสารเหล่านี้ให้เป็นระบบ สามารถค้นคืน และเผยแพร่สู่สาธารณะได้ผ่านเว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงเอกสารโบราณจากทุกที่ทุกเวลา

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. - 15.00 น.
รับชมถ่ายทอดสดทาง Facebook Fanpage: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-SAC

วิทยากร 
อ.ดร.อุเทน วงศ์สถิตย์ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดำเนินรายการ
ดอกรัก พยัคศรี นักวิชาการคลังข้อมูล ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง