เสวนาเนื่องในโอกาส 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ หัวข้อ Revitalizing Bangkok ฟื้นชีวิตกรุงเทพฯ ตึกดิน ราชดำเนิน

1 ชั่วโมง 8 นาที | 101 View | 06 พ.ค. 2565

0

"Revitalizing Bangkok ฟื้นชีวิตกรุงเทพฯ ตึกดิน ราชดำเนิน"

โดย ศ.ดร.ชาตรี ประกิตนนทการ, รศ.ดร. กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์

การเสวนาเนื่องในงานใต้ร่มพระบารมี 240 ปี รัตนโกสินทร์ หัวข้อ Revitalizing Bangkok ฟื้นชีวิตกรุงเทพฯ ตึกดิน ราชดำเนิน
 

วงเสวนาวงนี้จะชวนคุยเรื่องประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของกรุงรัตนโกสินทร์ บอกเล่าในรูปแบบใหม่ สันนิษฐานจำลองเมืองจากแหล่งโบราณคดีในกรุงเทพ เล่าในแต่ละห้วงเวลา เพื่อนำเสนอความเปลี่ยนแปลงความเป็นเมืองของกรุงเทพฯ ใน 4 พื้นที่ ได้แก่ เสาชิงช้า มิวเซียมสยาม วังหลัง และอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และพาคุณไปรู้จักคำว่า Revitalizing Bangkok ให้มากยิ่งขึ้น

 

ร่วมสนทนาโดย

ศ.ดร.ชาตรี ประกิตนนทการ 

ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รศ.ดร. กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์ 

ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565

เวลา 14.00-15.30 น.

RCAC BKK หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง