×
วีดีโอ

Download File :     

เสวนาเปิดตัวหนังสือ

เสวนาเปิดตัวหนังสือ "มานุษยวิทยาพ้นมนุษย์ Posthuman Anthropology"

Filetype : VDO Date : วันที่ 10 มกราคม 2565 l Contributors : ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, รศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร, อ.ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ, ชัชชล อัจนากิตติ | Creator : s.a.c studio production | Coverage : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร | Viewer : 40 views

Video Caption :

เมื่อการศึกษามนุษย์ กำลังก้าวผ่านข้อจำกัดของการศึกษาทางมานุษยวิทยาที่ผ่านมา หนังสือเล่มนี้จึงรวบรวมกลุ่มแนวคิด และวิธีวิทยา ที่ผู้เขียนเรียกว่า "มานุษยวิทยาพ้นมนุษย์" ไว้จำนวนหนึ่ง ในการเสวนานี้เราจึงชวนผู้เกี่ยวข้องมาร่วมพูดคุยถึงหนังสือแบบไม่สปอย รวมถึงชวนคุยการทำงานวิจัยแบบมานุษยวิทยาพ้นมนุษย์ทั้งปัจจุบัน และอนาคต ถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณสนใจ การเสวนานี้น่าจะเป็นคำตอบให้คุณได้ไม่มากก็น้อย