เสวนาเปิดตัวหนังสือ มานุษยวิทยาพ้นมนุษย์ POSTHUMAN ANTHROPOLOGY

2 ชั่วโมง 23 นาที | 231 View | 10 ม.ค. 2565

0

โดย ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, รศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร, อ.ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ, ชัชชล อัจนากิตติ

เมื่อการศึกษามนุษย์ กำลังก้าวผ่านข้อจำกัดของการศึกษาทางมานุษยวิทยาที่ผ่านมา หนังสือเล่มนี้จึงรวบรวมกลุ่มแนวคิด และวิธีวิทยา ที่ผู้เขียนเรียกว่า "มานุษยวิทยาพ้นมนุษย์" ไว้จำนวนหนึ่ง ในการเสวนานี้เราจึงชวนผู้เกี่ยวข้องมาร่วมพูดคุยถึงหนังสือแบบไม่สปอย รวมถึงชวนคุยการทำงานวิจัยแบบมานุษยวิทยาพ้นมนุษย์ทั้งปัจจุบัน และอนาคต ถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณสนใจ การเสวนานี้น่าจะเป็นคำตอบให้คุณได้ไม่มากก็น้อย

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง