×
วีดีโอ

Download File :     

เสวนาเปิดตัวหนังสือ Anthropocene  บทวิพากษ์มนุษย์และวิกฤตสิ่งแวดล้อมในสมัยแห่งทุน

เสวนาเปิดตัวหนังสือ Anthropocene บทวิพากษ์มนุษย์และวิกฤตสิ่งแวดล้อมในสมัยแห่งทุน

Filetype : VDO Date : วันที่ 29 ธันวาคม 2564 l Contributors : ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ, รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี, ณภัค เสรีรักษ์, ดร​.ตรงใจ หุตางกูร | Creator : ศิวพงษ์ วงศ์คูณ, ศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์, มนตรี ชุมภู, ฐิตวรดา ทรายทอง, สุดารัตน์ เจริญสุข, กิ่งกาญจน์ อุนทะยานนท์ | Coverage : sac studio | Viewer : 59 views

Video Caption :

เสวนา เปิดตัวหนังสือ Anthropocene บทวิพากษ์มนุษย์และวิกฤตสิ่งแวดล้อมในยุคสมัยแห่งทุน
เสวนาที่จะชวนคุยเรื่อง "Anthropocene" และเล่าให้ฟังว่าหนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปรู้อะไรบ้าง
 
ร่วมเสวนา
ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ / ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี / คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ / บรรณาธิการ Anthropocene
คุณณภัค เสรีรักษ์ / ผู้เขียน Anthropocene
 
ดำเนินการเสวนา
ดร.ตรงใจ หุตางกูร / ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 
วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564
เวลา 13.00-16.00 น.