เสวนาเปิดตัวหนังสือ Anthropocene บทวิพากษ์มนุษย์และวิกฤตสิ่งแวดล้อมในสมัยแห่งทุน

2 ชั่วโมง 27 นาที | 180 View | 29 ธ.ค. 2564

0

โดย ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ, รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี, ณภัค เสรีรักษ์, ดร​.ตรงใจ หุตางกูร

เสวนา เปิดตัวหนังสือ Anthropocene บทวิพากษ์มนุษย์และวิกฤตสิ่งแวดล้อมในยุคสมัยแห่งทุน

เสวนาที่จะชวนคุยเรื่อง "Anthropocene" และเล่าให้ฟังว่าหนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปรู้อะไรบ้าง

ร่วมเสวนา

ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ / ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี / คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ / บรรณาธิการ Anthropocene

คุณณภัค เสรีรักษ์ / ผู้เขียน Anthropocene

ดำเนินการเสวนา

ดร.ตรงใจ หุตางกูร / ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564

เวลา 13.00-16.00 น.

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง