×
วีดีโอ

Download File :     

บรรยายวิชาการออนไลน์ “สะพานข้ามแม่น้ำแคว Dark Tourism และแฟนตาซีของความเจ็บปวด”  Posthuman anthropology series EP.3

บรรยายวิชาการออนไลน์ “สะพานข้ามแม่น้ำแคว Dark Tourism และแฟนตาซีของความเจ็บปวด” Posthuman anthropology series EP.3

Filetype : VDO Date : วันที่ 22 ธันวาคม 2564 l Contributors : ดร.ปิยรัตน์ ปั้นลี้ _คณะสังคมศาสตร์ มหวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | Creator : ศิวพงษ์ วงศ์คูณ,ศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์,มนตรี ชุมภู, ฐิติวรดา ทรายทอง,สุดารัตน์ เจริญสุข,กิ่งกาญจน์ อุนทะยานนท์ | Viewer : 154 views

Video Caption :

บรรยายวิชาการออนไลน์ “สะพานข้ามแม่น้ำแคว Dark Tourism และแฟนตาซีของความเจ็บปวด” Posthuman anthropology series EP.3

บรรยายโดย
ดร.ปิยรัตน์ ปั้นลี้ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร