บรรยายวิชาการออนไลน์ “ภววิทยาวัตถุ (Object Oriented Ontology) (OOO)” Posthuman anthropology series EP.2

2 ชั่วโมง 22 นาที | 387 View | 19 พ.ย. 2564

0

โดย รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

บรรยายวิชาการออนไลน์ “ภววิทยาวัตถุ (Object Oriented Ontology) (OOO)”

Posthuman anthropology series EP.2

.

บรรยายโดย

รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้เขียน OOO เบื้องต้นสำหรับอ่านจบได้ใน 1 ชั่วโมง

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง