×
วีดีโอ

Download File :     

การเสวนาวิชาการ เรื่อง  เปิดตัวหนังสือ ล้านนามหาปกรณัม และ

การเสวนาวิชาการ เรื่อง เปิดตัวหนังสือ ล้านนามหาปกรณัม และ "สถานภาพและความสำคัญของประวัติศาสตร์ล้านนาในประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย"

Filetype : VDO Date : วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 l Contributors : ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร | Creator : ศิวพงษ์ วงศ์คูณ, ศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์, มนตรี ชมภู,พัชรีวรรณ์ เบ้าดี | Viewer : 26 views

Video Caption :

การเสวนาวิชาการ เรื่อง  เปิดตัวหนังสือ ล้านนามหาปกรณัม และ "สถานภาพและความสำคัญของประวัติศาสตร์ล้านนาในประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย"

ร่วมสนทนา โดย
ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
ดร.เตช บุนนาค
ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร
อ.ระวิวรรณ ภาคพจน์
ดำเนินรายการโดย ดร.ตรงใจ หุตางกูร
วันที่ 16 พย.2561