×
วีดีโอ

Download File :     

ทิศทางสิทธิชุมชนต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนและเป็นธรรมในเขตป่าอนุรักษ์

ทิศทางสิทธิชุมชนต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนและเป็นธรรมในเขตป่าอนุรักษ์

Filetype : VDO Date : วันที่ 7 ตุลาคม 2564 l Contributors : มานพ คีรีภูวดล , ศยามล ไกยูรวงศ์ ,ระวี ถาวร, สมชาย หอมลออ, สุมิตรชัย หัตถสาร ,ดร.กฤษฎา บุญชัย ,ผศ.ดร.ธนพร ศรียากูล , อภินันท์ ธรรมเสนา | Creator : ศิวพงษ์ วงศ์คูณ, ศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์, มนตรี ชมภู,พัชรีวรรณ์ เบ้าดี | Viewer : 242 views

Video Caption :

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา LDI คณะกรรมาธิการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ และกองทุน

เชิญร่วมเสวนาออนไลน์ หัวข้อ ทิศทางสิทธิชุมชนต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนและเป็นธรรมในเขตป่าอนุรักษ์

 

เสวนาโดย

มานพ คีรีภูวดล กรรมาธิการฯ

ศยามล ไกยูรวงศ์ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ระวี ถาวร ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า

สมชาย หอมลออ นักกฎหมายสิทธิมนุษยชน

สุมิตรชัย หัตถสาร ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น

ดร.กฤษฎา บุญชัย สภาชุมชนท้องถิ่นพัฒนา

ผศ.ดร.ธนพร ศรียากูล กรรมการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองท้องถิ่น

ดำเนินการเสวนาโดย อภินันท์ ธรรมเสนา ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

 

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น.

ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook fanpage: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-SAC (https://www.facebook.com/sac.anthropology)