×
วีดีโอ

Download File :     

บรรยายวิชาการ ชุดล้านนามหาปกรณัม: ความทรงจำแห่งอภินวบุรี-ศรีหริภุญชัย ครั้งที่ 11 หัวข้อ “เชียงใหม่-หริภุญชัยในฐานะศูนย์กลางทางสังคมและวัฒนธรรม”

บรรยายวิชาการ ชุดล้านนามหาปกรณัม: ความทรงจำแห่งอภินวบุรี-ศรีหริภุญชัย ครั้งที่ 11 หัวข้อ “เชียงใหม่-หริภุญชัยในฐานะศูนย์กลางทางสังคมและวัฒนธรรม”

Filetype : VDO Date : วันที่ 7 ตุลาคม 2564 l Contributors : ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร | Creator : ศิวพงษ์ วงศ์คูณ, ศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์, มนตรี ชมภู,พัชรีวรรณ์ เบ้าดี | Viewer : 145 views

Video Caption : ช่วงบ่าย

บรรยายวิชาการ ชุดล้านนามหาปกรณัม: ความทรงจำแห่งอภินวบุรี-ศรีหริภุญชัย

ครั้งที่ 11 หัวข้อ “เชียงใหม่-หริภุญชัยในฐานะศูนย์กลางทางสังคมและวัฒนธรรม”

วิทยากร ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร เมธีวิจัยอาวุโส สกว.

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 10.00-15.00 น.

ชมถ่ายทอดสดทาง Facebook Fanpage: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-SAC