×
วีดีโอ

Download File :     

บรรยายวิชาการออนไลน์ ชุด อคติในสังคมไทย ครั้งที่ 4 หัวข้อ

บรรยายวิชาการออนไลน์ ชุด อคติในสังคมไทย ครั้งที่ 4 หัวข้อ "อคติที่เกิดจากสื่อและการสร้างภาพแทน"

Filetype : VDO Date : วันที่ 23 กันยายน 2564 l Contributors : ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์,วิริยะ สว่างโชติ, ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ | Creator : ศิวพงษ์ วงศ์คูณ, ศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์, มนตรี ชมภู,พัชรีวรรณ์ เบ้าดี | Viewer : 166 views

Video Caption :

บรรยายวิชาการออนไลน์ ชุด "อคติในสังคมไทย”ครั้งที่ 4
 
หัวข้อ "อคติที่เกิดจากสื่อและการสร้างภาพแทน"
• สื่อไทยกับมายาคติความเป็นกลาง
โดย ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์
• ความดี ความเลวและความน่ารังเกียจ`:การรื้อ(สร้าง) “คุณธรรม”ในวัฒนธรรมสมัยนิยมไทย
โดย คุณวิริยะ สว่างโชติ
ดำเนินรายการโดย ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ
วันพุธที่ 22 กันยายน 2564