×
วีดีโอ

Download File :     

บรรยายวิชาการสาธารณะ ชุดล้านนามหาปกรณัม: ความทรงจำแห่งอภินวบุรี-ศรีหริภุญชัย ครั้งที่ 10 หัวข้อ “เชียงใหม่-หริภุญชัยในฐานะศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ”

บรรยายวิชาการสาธารณะ ชุดล้านนามหาปกรณัม: ความทรงจำแห่งอภินวบุรี-ศรีหริภุญชัย ครั้งที่ 10 หัวข้อ “เชียงใหม่-หริภุญชัยในฐานะศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ”

Filetype : VDO Date : วันที่ 22 กันยายน 2564 l Contributors : ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร | Creator : ศิวพงษ์ วงศ์คูณ, ศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์, มนตรี ชมภู,พัชรีวรรณ์ เบ้าดี | Coverage : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 76 views

Video Caption :

บรรยายวิชาการสาธารณะ ชุดล้านนามหาปกรณัม: ความทรงจำแห่งอภินวบุรี-ศรีหริภุญชัย ครั้งที่ 10 หัวข้อ “เชียงใหม่-หริภุญชัยในฐานะศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ”

วิทยากร ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร เมธีวิจัยอาวุโส สกว.

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 10.00-15.00 น.

ชมถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Fanpage: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-SAC