×
วีดีโอ

Download File :     

การเสวนาทางวิชาการ ล้านนามหาปกรณัมความทรงจำแห่งอภินวบุรี-ศรีหริภุญชัย ครั้งที่ 9 หัวข้อการบรรยาย : เชียงใหม่-หริภุญชัยในฐานะศูนย์กลางทางการเมืองและการ

การเสวนาทางวิชาการ ล้านนามหาปกรณัมความทรงจำแห่งอภินวบุรี-ศรีหริภุญชัย ครั้งที่ 9 หัวข้อการบรรยาย : เชียงใหม่-หริภุญชัยในฐานะศูนย์กลางทางการเมืองและการ

Filetype : VDO Date : วันที่ 13 กันยายน 2564 l Contributors : ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร | Creator : ศิวพงษ์ วงศ์คูณ, ศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์, มนตรี ชมภู,พัชรีวรรณ์ เบ้าดี | Coverage : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 89 views

Video Caption :

ล้านนามหาปกรณัมความทรงจำแห่งอภินวบุรี-ศรีหริภุญชัย ครั้งที่ 9 หัวข้อการบรรยาย : เชียงใหม่-หริภุญชัยในฐานะศูนย์กลางทางการเมืองและการปกครอง บรรยายโดย ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร เมธีวิจัยอาวุโส สกว.

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

1 ชั่วโมง 45 นาที

87 views

2 ชั่วโมง 51นาที

166 views

193 นาที

348 views

175 นาที

270 views