×
วีดีโอ

Download File :     

การเสวนาทางวิชาการ

การเสวนาทางวิชาการ "เมื่อลมเล่าเรื่อง: เทพปกรณัมฮินดูในวายุมหาปุราณะ”

Filetype : VDO Date : วันที่ 30 สิงหาคม 2564 l Contributors : ผศ.สยาม ภัทรานุประวัติ, ผศ.ดร.นาวิน โบษกรนัฏ, ดร.ตรงใจ หุตางกูร, สุนิติ จุฑามาศ | Creator : ศิวพงษ์ วงศ์คูณ, ศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์, มนตรี ชมภู,พัชรีวรรณ์ เบ้าดี | Coverage : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 84 views

Video Caption :

"เมื่อลมเล่าเรื่อง: เทพปกรณัมฮินดูในวายุมหาปุราณะ” ร่วมเสวนาโดย ผศ.สยาม ภัทรานุประวัติ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.ดร.นาวิน โบษกรนัฏ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . ดำเนินรายการโดย ดร.ตรงใจ หุตางกูร และ สุนิติ จุฑามาศ นักวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)