×
วีดีโอ

Download File :     

บรรยายวิชาการเรื่อง คนโบราณในอาเซียนล้าหลังหรือไม่ อย่างไร : มุมมองจากหลักฐานโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์

บรรยายวิชาการเรื่อง คนโบราณในอาเซียนล้าหลังหรือไม่ อย่างไร : มุมมองจากหลักฐานโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์

Filetype : VDO Date : วันที่ 5 สิงหาคม 2564 l Contributors : รศ.ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ์ | Creator : ศิวพงษ์ วงศ์คูณ, ศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์, มนตรี ชมภู | Coverage : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร | Viewer : 140 views

Video Caption :

บรรยายวิชาการออนไลน์ “คนโบราณในอาเซียนล้าหลังหรือไม่ อย่างไร : มุมมองจากหลักฐานโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์” วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. เสวนาโดย รศ.ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร