×
วีดีโอ

Download File :     

กบฏเงี้ยว การเมืองของความทรงจำ: ประวัติศาสตร์ขบวนการเคลื่อนไหวของคนล้านนา

กบฏเงี้ยว การเมืองของความทรงจำ: ประวัติศาสตร์ขบวนการเคลื่อนไหวของคนล้านนา

Filetype : VDO Date : วันที่ 3 สิงหาคม 2564 l Contributors : ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์, ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, รศ.ดร.ไชยันต์ รัชชกูล, ดร.ชัยพงษ์ สำเนียง, ผศ.ศราวุฒิ วิสาพรม | Creator : ศิวพงษ์ วงศ์คูณ, ศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์, มนตรี ชมภู | Coverage : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร | Viewer : 95 views

Video Caption :

เสวนาวิชาการออนไลน์

"กบฏเงี้ยว การเมืองของความทรงจำ: ประวัติศาสตร์ขบวนการเคลื่อนไหวของคนล้านนา"

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564

เวลา 13.00-16.00 น.

เสวนาโดย

ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ นักวิชาการประวัติศาสตร์

ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ นักวิชาการประวัติศาสตร์

รศ.ดร.ไชยันต์ รัชชกูล นักวิชาการประวัติศาสตร์

ดำเนินการสนทนาโดย

ดร.ชัยพงษ์ สำเนียง

ผศ.ศราวุฒิ วิสาพรม