×
วีดีโอ

Download File :     

เปิดตัวโครงการวิจัย “โควิด-19 กับสังคมไทย”

เปิดตัวโครงการวิจัย “โควิด-19 กับสังคมไทย”

Filetype : VDO Date : วันที่ 11 มิถุนายน 2564 l Contributors : ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, คุณนพพร ชื่นกลิ่น, ชัชชล อัจนากิตติ | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี | Viewer : 388 views

Video Caption :

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชวนร่วมงานเปิดตัวโครงการวิจัย
“โควิด-19 กับสังคมไทย”


สนทนาโดย
ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

คุณนพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ชวนสนทนา
ชัชชล อัจนากิตติ นักวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร