เปิดตัวโครงการวิจัย “โควิด-19 กับสังคมไทย”

108 นาที | 729 View | 11 มิ.ย. 2564

0

โดย ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, คุณนพพร ชื่นกลิ่น, ชัชชล อัจนากิตติ

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชวนร่วมงานเปิดตัวโครงการวิจัย
“โควิด-19 กับสังคมไทย”

สนทนาโดย
ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

คุณนพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ชวนสนทนา
ชัชชล อัจนากิตติ นักวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง