×
วีดีโอ

Download File :     

ลายลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์: อักษรเฉียงคฤนถ์ (เฉียงพราหมณ์) กับตัวบทหลากภาษาในวัฒนธรรมหนังสือสยาม

ลายลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์: อักษรเฉียงคฤนถ์ (เฉียงพราหมณ์) กับตัวบทหลากภาษาในวัฒนธรรมหนังสือสยาม

Filetype : VDO Date : วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 l Contributors : พีระ พนารัตน์, มนสิชา เอกปิยะพรชัย, ดอกรัก พยัคศรี | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี | Viewer : 227 views

Video Caption :

เสวนาวิชาการ หัวข้อ “ลายลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์: อักษรเฉียงคฤนถ์ (เฉียงพราหมณ์) กับตัวบทหลากภาษาในวัฒนธรรมหนังสือสยาม”

เสวนาโดย 

พีระ พนารัตน์
Postdoctoral Researcher Centre for the study of Manuscript Cultures, Universitat Hamburg

มนสิชา เอกปิยะพรชัย
PhD Candidate Asian Literature Religion, and culture,Cornell University
 
ดำเนินรายการโดย ดอกรัก พยัคศรี นักวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564