×
วีดีโอ

Download File :     

(2/2)  เปิดกรุตำราเก่า The Book of the Marvels of India

(2/2) เปิดกรุตำราเก่า The Book of the Marvels of India

Filetype : VDO Date : วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 l Contributors : สุนิติ จุฑามาศ | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี | Coverage : ห้อง 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 65 views

Video Caption :

บรรยายวิชาการสาธารณะชุด เปิดกรุตำราเก่า “The Book of the Marvels of India: เรื่องจริงและมโนคติเกี่ยวกับเอเชียอาคเนย์ และภาพวิถีชีวิตชาวเรือจากบันทึกคำให้การของพ่อค้านักเดินเรืออาหรับ-เปอร์เซียในศตวรรษที่ 10”

โดย สุนิติ จุฑามาศ นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 
ห้อง 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)