×
วีดีโอ
(1/2)พุทธศิลป์ไทย สายสัมพันธ์กับศรีลังกา

(1/2)พุทธศิลป์ไทย สายสัมพันธ์กับศรีลังกา

Filetype : VDO Date : วันที่ 17 เมษายน 2564 l Contributors : รศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี | Coverage : หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร | Viewer : 23 views

Video Caption :

การบรรยายวิชาการสาธารณะ "พุทธศิลป์ไทยสายสัมพันธ์กับศรีลังกา"

โดย รศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้เขียนหนังสือพุทธศิลป์ไทยสายสัมพันธ์กับศรีลังกา