×
วีดีโอ

Download File :     

มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา ครั้งที่ 3 มหัศจรรย์สีสันเส้นด้ายลายผ้าล้านนา

มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา ครั้งที่ 3 มหัศจรรย์สีสันเส้นด้ายลายผ้าล้านนา

Filetype : VDO Date : วันที่ 5 เมษายน 2564 l Contributors : ดร.อนุกูล ศิริพันธ์, สุทธิพันธ์ เหรา | Creator : ศิวพงษ์ วงศ์คูณ | Viewer : 153 views

Video Caption : เสวนาเรื่อง ผ้า “ความเชื่อและศรัทธา วิถีชีวิต ในพุทธศาสนา”

งานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา ครั้งที่ 3 มหัศจรรย์สีสันเส้นด้ายลายผ้าล้านนา

ณ วัดศรีดอนคำ อ.ลอง จ.แพร่

วันที่ 26 มีนาคม  13.00-15.00 น.

เสวนาเรื่อง  ผ้า “ความเชื่อและศรัทธา วิถีชีวิต ในพุทธศาสนา”

            วิทยากร ดร. อนุกูล ศิริพันธ์  พิพิธภัณฑ์วัดปงสนุก จ.ลำปาง 

            ผู้ดำเนินรายการ  นายสุทธิพันธ์    เหรา