×
วีดีโอ

Download File :     

เสวนาวิชาการชุดความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 2 หัวข้อ  “มานุษยวิทยาการแพทย์: โรค ร่างกาย และรัฐ ในมิติสังคมวัฒนธรรม”

เสวนาวิชาการชุดความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 2 หัวข้อ “มานุษยวิทยาการแพทย์: โรค ร่างกาย และรัฐ ในมิติสังคมวัฒนธรรม”

Filetype : VDO Date : วันที่ 12 มีนาคม 2564 l Contributors : รศ. ดร.ชาย โพธิสิตา , ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ , ชัชชล อัจนากิตติ , รุ้งตะวัน อ่วมอินทร์ | Viewer : 340 views

Video Caption :

เสวนาวิชาการชุดความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 2 หัวข้อ  “มานุษยวิทยาการแพทย์: โรค ร่างกาย และรัฐ ในมิติสังคมวัฒนธรรม” 

เสวนาโดย
รศ. ดร.ชาย โพธิสิตา
ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
ชัชชล อัจนากิตติ

ดำเนินรายการโดย
รุ้งตะวัน อ่วมอินทร์

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

1 ชั่วโมง 45 นาที

84 views

1 ชั่วโมง 30 นาที

85 views

2 ชั่วโมง 51นาที

162 views

175 นาที

267 views