×
วีดีโอ

Download File :     

เสวนาวิชาการชุดความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 2 หัวข้อ  “มานุษยวิทยาการแพทย์: โรค ร่างกาย และรัฐ ในมิติสังคมวัฒนธรรม”

เสวนาวิชาการชุดความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 2 หัวข้อ “มานุษยวิทยาการแพทย์: โรค ร่างกาย และรัฐ ในมิติสังคมวัฒนธรรม”

Filetype : VDO Date : วันที่ 12 มีนาคม 2564 l Contributors : รศ. ดร.ชาย โพธิสิตา , ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ , ชัชชล อัจนากิตติ , รุ้งตะวัน อ่วมอินทร์ | Viewer : 57 views

Video Caption :

เสวนาวิชาการชุดความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 2 หัวข้อ  “มานุษยวิทยาการแพทย์: โรค ร่างกาย และรัฐ ในมิติสังคมวัฒนธรรม” 

เสวนาโดย
รศ. ดร.ชาย โพธิสิตา
ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
ชัชชล อัจนากิตติ

ดำเนินรายการโดย
รุ้งตะวัน อ่วมอินทร์

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

190 นาที

31 views

206 นาที

23 views

178 นาที

32 views

175 นาที

26 views