×
วีดีโอ
เสวนาวิชาการชุดความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 2 หัวข้อ  “มานุษยวิทยากับการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และโลกดิจิทัล”

เสวนาวิชาการชุดความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 2 หัวข้อ “มานุษยวิทยากับการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และโลกดิจิทัล”

Filetype : VDO Date : วันที่ 12 มีนาคม 2564 l Contributors : รศ. ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร , รศ.ดร.จักรกริช สังขมณี , อ.พรรณราย โอสถาภิรัตน์ , ชัชชล อัจนากิตติ | Viewer : 266 views

Video Caption :

เสวนาวิชาการชุดความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 2 หัวข้อ  “มานุษยวิทยากับการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และโลกดิจิทัล”

ร่วมเสวนาโดย
รศ. ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร
รศ.ดร.จักรกริช สังขมณี
อ.พรรณราย โอสถาภิรัตน์

ดำเนินรายการโดย
ชัชชล อัจนากิตติ

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

1 ชั่วโมง 45 นาที

84 views

1 ชั่วโมง 30 นาที

85 views

2 ชั่วโมง 51นาที

162 views

193 นาที

339 views