×
วีดีโอ
เสวนาวิชาการชุดความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 2 หัวข้อ  “มานุษยวิทยากับการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และโลกดิจิทัล”

เสวนาวิชาการชุดความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 2 หัวข้อ “มานุษยวิทยากับการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และโลกดิจิทัล”

Filetype : VDO Date : วันที่ 12 มีนาคม 2564 l Contributors : รศ. ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร , รศ.ดร.จักรกริช สังขมณี , อ.พรรณราย โอสถาภิรัตน์ , ชัชชล อัจนากิตติ | Viewer : 55 views

Video Caption :

เสวนาวิชาการชุดความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 2 หัวข้อ  “มานุษยวิทยากับการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และโลกดิจิทัล”

ร่วมเสวนาโดย
รศ. ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร
รศ.ดร.จักรกริช สังขมณี
อ.พรรณราย โอสถาภิรัตน์

ดำเนินรายการโดย
ชัชชล อัจนากิตติ

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

190 นาที

31 views

206 นาที

23 views

178 นาที

32 views

175 นาที

26 views