×
วีดีโอ
เสวนาวิชาการชุดความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 2 หัวข้อ  “กายวิภาคของ มานุษยวิทยากายภาพ”

เสวนาวิชาการชุดความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 2 หัวข้อ “กายวิภาคของ มานุษยวิทยากายภาพ”

Filetype : VDO Date : วันที่ 12 มีนาคม 2564 l Contributors : ศ.(พิเศษ) นพ.สรรใจ แสงวิเชียร , ศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ , รศ.ดร.วิภู กุตะนันท์ , อ.ดร.กรกฎ บุญลพ , ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล | Viewer : 36 views

Video Caption :

เสวนาวิชาการชุดความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 2 หัวข้อ  “กายวิภาคของ มานุษยวิทยากายภาพ”

ร่วมเสวนาโดย
ศ.(พิเศษ) นพ.สรรใจ แสงวิเชียร
ศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ
รศ.ดร.วิภู กุตะนันท์
อ.ดร.กรกฎ บุญลพ

ดำเนินรายการโดย
ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

190 นาที

31 views

206 นาที

23 views

178 นาที

32 views

175 นาที

26 views