×
วีดีโอ
เสวนาวิชาการชุดความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 2 หัวข้อ  “โบราณคดีหลากเจน: จากเพิงผาสู่มหานคร”

เสวนาวิชาการชุดความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 2 หัวข้อ “โบราณคดีหลากเจน: จากเพิงผาสู่มหานคร”

Filetype : VDO Date : วันที่ 12 มีนาคม 2564 l Contributors : ศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช , ผศ. ดร.พจนก กาญจนจันทร , ผศ. ดร.กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์ , ผศ. พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ , ตรงใจ หุตางกูร | Viewer : 54 views

Video Caption :

เสวนาวิชาการชุดความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 2 หัวข้อ  “โบราณคดีหลากเจน: จากเพิงผาสู่มหานคร”

ร่วมเสวนาโดย
ศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช
ผศ. ดร.พจนก กาญจนจันทร
ผศ. ดร.กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์
ผศ. พิพัฒน์ กระแจะจันทร์

ดำเนินรายการโดย
ตรงใจ หุตางกูร

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

190 นาที

31 views

206 นาที

23 views

178 นาที

32 views

175 นาที

26 views