×
วีดีโอ
เสวนาวิชาการชุดความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 2

เสวนาวิชาการชุดความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 2

Filetype : VDO Date : วันที่ 12 มีนาคม 2564 l Contributors : ศ.กิตติคุณ ดร. ศิราพร ณ ถลาง , ศ. ดร ปฐม หงษ์สุวรรณ , ผศ. ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล , ดอกรัก พยัคศรี | Viewer : 45 views

Video Caption :

เสวนาวิชาการชุดความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 2 หัวข้อ  “มานุษยวิทยา-คติชนวิทยา : สองศาสตร์พี่น้องท้องเดียวกันในแนวทางการวิจัย”

ร่วมเสวนาโดย
ศ.กิตติคุณ ดร. ศิราพร ณ ถลาง
ศ. ดร ปฐม หงษ์สุวรรณ
ผศ. ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล

ดำเนินรายการโดย
ดอกรัก พยัคศรี

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

190 นาที

31 views

206 นาที

23 views

178 นาที

32 views

175 นาที

26 views