×
วีดีโอ

Download File :     

(1/2) ล้านนามหาปกรณัม ความทรงจำแห่งอภินวบุรี-ศรีหริภุญชัย ครั้งที่ 3

(1/2) ล้านนามหาปกรณัม ความทรงจำแห่งอภินวบุรี-ศรีหริภุญชัย ครั้งที่ 3

Filetype : VDO Date : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 l Contributors : ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี | Coverage : ห้องประชุม 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร | Viewer : 73 views

Video Caption :

ล้านนามหาปกรณัมความทรงจำแห่งอภินวบุรี-ศรีหริภุญชัย ครั้งที่ 3
"หริภุญชัยและพิงครัฐ (คริสต์ศตวรรษที่ 9 ถึง ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 13)"

- จามเทวีในความทรงจำของท้องถิ่น และความสำคัญในประวัติศาสตร์นิพนธ์ล้านนา
- เรื่องราวขุนหลวงวิลังคะ (ตำนาน) VS การรุกรานของมหาราชโก๊ะล่อเฝิงแห่งหนานเจ้า (ประวัติศาสตร์)
- หริภุญชัยในฐานะศูนย์กลางแห่งอารยธรรมพุทธอาทิจจราช (อาทิตยราช) กับการสถาปนาพระบรมสารีริกธาตุ (พระเจดีย์หลวง) หริภุญชัย / ธรรมิกราชกับการหล่อพระอัฏฐารส / สรรพสิทธิราชกับการสร้างบูรณะพระเจดีย์หลวงหลังแผ่นดินไหว

บรรยายโดย
ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร เมธีวิจัยอาวุโส สกว.