×
วีดีโอ

Download File :     

(2/2)พุทธศิลป์ไทย สายสัมพันธ์กับศรีลังกา

(2/2)พุทธศิลป์ไทย สายสัมพันธ์กับศรีลังกา

Filetype : VDO Date : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 l Contributors : รศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี | Coverage : หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร | Viewer : 110 views

Video Caption :

การบรรยายวิชาการสาธารณะ "พุทธศิลป์ไทยสายสัมพันธ์กับศรีลังกา"

โดย รศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้เขียนหนังสือพุทธศิลป์ไทยสายสัมพันธ์กับศรีลังกา