×
วีดีโอ

Download File :     

(1/2) ล้านนามหาปกรณัม ความทรงจำแห่งอภินวบุรี - ศรีหริภุญชัย ครั้งที่ 2

(1/2) ล้านนามหาปกรณัม ความทรงจำแห่งอภินวบุรี - ศรีหริภุญชัย ครั้งที่ 2

Filetype : VDO Date : วันที่ 8 มกราคม 2564 l Contributors : ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี | Coverage : ห้อง 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 151 views

Video Caption : ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์

การบรรยายล้านนามหาปกรณัม ความทรงจำแห่งอภินวบุรี - ศรีหริภุญชัย ครั้งที่ 2

บรรยายโดย
ดร.วินัย. พงศ์ศรีเพียร
เมธีวิจัยอาวุโส สกว.

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563
ณ ห้อง 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)