×
วีดีโอ

Download File :     

(4/4) มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง

(4/4) มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง

Filetype : VDO Date : วันที่ 22 ธันวาคม 2563 l Contributors : พระครูพิทักษ์ศิลปาคม, ดร.กนกวรรณ แสนเมือง, ปราจิน เครือจันทร์, บรรจง มงคลยงค์ | Creator : ศิวพงษ์ วงศ์คูณ | Coverage : พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี | Viewer : 52 views

Video Caption : เสวนาเรื่องผลสำเร็จของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

เสวนาเรื่องผลสำเร็จของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

บรรยายโดย
พระครูพิทักษ์ศิลปาคม
ดร.กนกวรรณ  แสนเมือง
บรรจง มงคลยงค์

ดำเนินรายการโดย
ปราจิน  เครือจันทร์

ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤศจอชิกายน 2563
ณ วัดขนอน (หนังใหญ่) อ.โพธาราม จ.ราชบุรี