×
วีดีโอ

Download File :     

(3/4) มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง

(3/4) มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง

Filetype : VDO Date : วันที่ 22 ธันวาคม 2563 l Contributors : มนัสศักดิ์ รักอู่, รศ.สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง, ผศ.ดร.กังวล คัชชิมา, แสนประเสริฐ ปานเนียม | Creator : ศิวพงษ์ วงศ์คูณ | Coverage : พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี | Viewer : 49 views

Video Caption : เสวนาเรื่องถิ่นทวารวดีภาคกลาง สู่สยามประเทศ

เสวนาเรื่องถิ่นทวารวดีภาคกลาง สู่สยามประเทศ

บรรยายโดย
มนัสศักดิ์   รักอู่
รศ.สฤษดิ์พงศ์  ขุนทรง
ผศ.ดร.กังวล  คัชชิมา

ดำเนินรายการโดย
แสนประเสริฐ  ปานเนียม

ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2563
ณ วัดขนอน (หนังใหญ่) อ.โพธาราม จ.ราชบุรี