×
วีดีโอ

Download File :     

มังรายวินิจฉัย: คติความเชื่อ ฮีต คอง และวิถีชีวิต ในประมวลกฎหมายพรญามังราย

มังรายวินิจฉัย: คติความเชื่อ ฮีต คอง และวิถีชีวิต ในประมวลกฎหมายพรญามังราย

Filetype : VDO Date : วันที่ 16 ตุลาคม 2563 l Contributors : ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร, รศ.เสมอ บุญมา, ดร.ตรงใจ หุตางกูร, นางสาววิภาดา อ่อนวิมล | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 257 views

Video Caption :

File : Load File 1 | Load File 2 |

เสวนาวิชาการเรื่อง
มังรายวินิจฉัย: คติความเชื่อ ฮีต คอง และวิถีชีวิต ในประมวลกฎหมายพรญามังราย


เสวนาโดย

ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร
รศ.เสมอ บุญมา
ดร.ตรงใจ หุตางกูร
นางสาววิภาดา อ่อนวิมล

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563