×
วีดีโอ

Download File :     

เสวนาเปิดตัวหนังสือ

เสวนาเปิดตัวหนังสือ "In Process of Time" จากบุเรงนอง ไท-ไทยใหญ่ ถึงอองซานซูจี

Filetype : VDO | SOUND Date : วันที่ 6 ตุลาคม 2563 l Contributors : สมฤทธิ์ ลือชัย, ลลิตา หาญวงศ์, เยี่ยมยุทธ สุทธิฉายา, นนทวัฒน์ นำเบญจพล | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 446 views

Video Caption :

File : Load File 1 |

เสวนาเปิดตัวหนังสือ "In Process of Time" จากบุเรงนอง ไท-ไทยใหญ่ ถึงอองซานซูจี
จากภาพยนตร์สารคดีเรื่อง ดินไร้แดน (Soil Without Land)


วิทยากร โดย
สมฤทธิ์ ลือชัย
ลลิตา หาญวงศ์
เยี่ยมยุทธ สุทธิฉายา
นนทวัฒน์ นำเบญจพล

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563
ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)