×
วีดีโอ

Download File :     

สุวรรณภูมิจากสายตาของนักเดินทางต่างอารยธรรม: มาร์โคโปโล และ อิบนุ บะฏูเฏาะฮ์

สุวรรณภูมิจากสายตาของนักเดินทางต่างอารยธรรม: มาร์โคโปโล และ อิบนุ บะฏูเฏาะฮ์

Filetype : VDO | SOUND Date : วันที่ 30 กันยายน 2563 l Contributors : ดร. ตรงใจ หุตางกูร, สุนิติ จุฑามาศ, กัญรวี ทรัพย์ทวี | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธณ (องค์การมหาชน) | Viewer : 341 views

Video Caption :

File : Load File 1 | Load File 2 |

เสวนาวิชาการเรื่อง สุวรรณภูมิจากสายตาของนักเดินทางต่างอารยธรรม: มาร์โคโปโล และ อิบนุ บะฏูเฏาะฮ์
Suvarnabhumi Through the Eyes of Two Travelers: Marco Polo and Ibn Battuta


เสวนาโดย
ดร. ตรงใจ หุตางกูร และ สุนิติ จุฑามาศ 
นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

ดำเนินรายการโดย
กัญรวี ทรัพย์ทวี

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563
ณ ห้อง 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)