×
วีดีโอ

Download File :     

เสวนาเปิดตัวหนังสือ

เสวนาเปิดตัวหนังสือ "คติชนสร้างสรรค์ ในสังคมไทยร่วมสมัย"

Filetype : VDO Date : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 l Contributors : ศ.ดร.ศิราพร ณ ถลาง , ศ.สุกัญญา สุจฉายา , ผศ.ดร.ปรมินท์ จารุวร , ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล , อภินันท์ ธรรมเสนา | Creator : ศิวพงษ์ วงศ์คูณ , สุพิชชา นักฆ้อง , วรรณวิสา ภู่จำปา | Coverage : ห้อง 606 ศูนย์มานุษยวิยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 254 views

Video Caption :

เสวนาเปิดตัวหนังสือ "คติชนสร้างสรรค์ ในสังคมไทยร่วมสมัย"
โดย ศ.ดร.ศิราพร ณ ถลาง
       ศ.สุกัญญา สุจฉายา
       ผศ.ดร.ปรมินท์ จารุวร
       ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล
ดำเนินรายการโดย อภินันท์ ธรรมเสนา

วันเสาร์ ที่ 19 ธันวาคม 2558
เวลา 13.00 - 16.00 น.

ณ ห้อง 606 ศูนย์มานุษยวิยาสิรินธร (องค์การมหาชน)