×
วีดีโอ

Download File :     

(1/2) การเสวนาวิชาการ

(1/2) การเสวนาวิชาการ "100 ปี ชาตกาล ครูสมยศ ทัศนพันธ์"

Filetype : VDO Date : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 l Contributors : ครูนคร ถนอมทรัพย์ , เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูรณ์ , พรชัย ทัศนพันธ์ , เจนภพ จบกระบวนวรรณ | Creator : พัชรีวรรณ์ เบ้าดี | Coverage : หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ | Viewer : 193 views

Video Caption :

การเสวนาวิชาการ "ครูสมยศ ทัศนพันธ์ นักร้องหมายเลข 1 ของเมืองไทยผู้เป็นราชาเพลง คติธรรม-คดีชีวิต
โดยพิพิธภัณฑ์เพลงลูกทุ่ง สถาบันวิชาไทย
วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2558
เวลา 14.00 - 17.00 น.

โดย ครูนคร ถนอมทรัพย์     ศิลปินแห่งชาติ
        เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูรณ์  ศิลปินแห่งชาติ
        พรชัย ทัศนพันธ์            ทายาทของครูสมยศ ทัศนพันธ์

ดำเนินรายการโดย เจนภพ จบกระบวนวรรณ

ณ หอประชุม ชั้น 4 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
กรุงเทพฯ