(5/35)วัฒนธรรมไร้อคติ ชีวิตไร้ความรุนแรง

89 View | 12 เม.ย. 2560

0

การประชุมประจำปีทางมานุษยวิทยาครั้งที่ 4 เรื่อง วัฒนธรรมไร้อคติ ชีวิตไร้ความรุนแรง

Titleการประชุมประจำปีทางมานุษยวิทยาครั้งที่ 4 เรื่อง วัฒนธรรมไร้อคติ ชีวิตไร้ความรุนแรง ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
Authorศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2548
Subjectมานุษยวิทยา -- การประชุม.(+)
 ความขัดแย้งทางสังคม -- การประชุม.(+)
 เกม -- ผลกระทบต่อสังคม.(+)
 วัยรุ่น -- ไทย.(+)
 สื่อมวลชน -- ผลกระทบต่อสังคม.(+)
 ความรุนแรงในครอบครัว.(+)
 ความรุนแรงในสังคม.(+)
 ชาติพันธุ์วิทยา.(+)
 อาข่า -- รักร่วมเพศ.(+)
 ไทใหญ่.(+)
 กะเหรี่ยง.(+)
 ชาวเขา.(+)
 ชนกลุ่มน้อย.(+)
 เขื่อน.(+)
 ขบวนการสังคม.(+)
 ความก้าวร้าวในวรรณกรรม.(+)
 วรรณกรรมกับสังคม.(+)
 ศิลปะกับความรุนแรง.(+)
 รักร่วมเพศ.(+)
 ลัวะ.(+)
 ชาวเล.(+)
 มนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์.(+)
 ปี่พาทย์.(+)
 ดนตรีฮิพฮอพ.(+)
 ความรุนแรงในสตรี.(+)
 โสเภณี.(+)
 สตรี -- การดำเนินชีวิต.(+)
 ฆิตาน.(+)
 เชียงของ.(+)
 เชียงแสน.(+)
 ไทย (ภาคใต้) -- ปัญหาและข้อพิพาท.(+)
Added Authorมารค ตามไท
 ฐิรวุฒิ เสนาคำ
 โสวัตรี ณ ถลาง
 สมสุข หินวิมาน
 รัตนา บุญมัธยะ
 สุชีลา ตันชัยนันท์
 ปฐมฤกษ์ เกตุทัต
 ศรีศักร วัลลิโภดม
 ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
 ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
 อมรา พงศาพิชญ์
 จอรี่, แพทริก
 อานันท์ กาญจนพันธุ์
 ไชยันต์ รัชชกูล
 กุสุมา รักษมณี
 ศิราพร ณ ถลาง
 ทรงยศ แววหงษ์
 นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ
 คายส์, ชาร์ลศ์
 ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล
 สดชื่น ชัยประสาธน์, 2487-
 นฤมล อรุโณทัย
 เดชา ตั้งสีฟ้า
 ยุกติ มุกดาวิจิตร
 ศุภรา จันทร์ชิดฟ้า
 เสมอชัย พูลสุวรรณ
 สุชาดา ทวีสิทธิ์
 ทานาเบ, ชิเกฮารุ
 ธเนศ วงศ์ยานนาวา
 กนกศักดิ์ แก้วเทพ

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง