เสวนาเรื่อง ผ้า “ความเชื่อและศรัทธา วิถีชีวิต ในพุทธศาสนา”

56 นาที | 456 View | 05 เม.ย. 2564

0

มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา ครั้งที่ 3 มหัศจรรย์สีสันเส้นด้ายลายผ้าล้านนา เสวนาเรื่อง ผ้า “ความเชื่อและศรัทธา วิถีชีวิต ในพุทธศาสนา”

โดย ดร.อนุกูล ศิริพันธ์, สุทธิพันธ์ เหรา

งานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา ครั้งที่ 3 มหัศจรรย์สีสันเส้นด้ายลายผ้าล้านนา

ณ วัดศรีดอนคำ อ.ลอง จ.แพร่

วันที่ 26 มีนาคม  13.00-15.00 น.

เสวนาเรื่อง  ผ้า “ความเชื่อและศรัทธา วิถีชีวิต ในพุทธศาสนา”

            วิทยากร ดร. อนุกูล ศิริพันธ์  พิพิธภัณฑ์วัดปงสนุก จ.ลำปาง 

            ผู้ดำเนินรายการ  นายสุทธิพันธ์    เหรา 

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง