(3/4) มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง เสวนาเรื่อ งถิ่นทวารวดีภาคกลาง สู่สยามประเทศ

84 นาที | 348 View | 22 ธ.ค. 2563

0

ถิ่นทวารวดีภาคกลาง สู่สยามประเทศ

โดย มนัสศักดิ์ รักอู่, รศ.สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง, ผศ.ดร.กังวล คัชชิมา, แสนประเสริฐ ปานเนียม

เสวนาเรื่องถิ่นทวารวดีภาคกลาง สู่สยามประเทศ

บรรยายโดย
มนัสศักดิ์   รักอู่
รศ.สฤษดิ์พงศ์  ขุนทรง
ผศ.ดร.กังวล  คัชชิมา

ดำเนินรายการโดย
แสนประเสริฐ  ปานเนียม

ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2563
ณ วัดขนอน (หนังใหญ่) อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง