(4/4) มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง เสวนาเรื่อง ผลสำเร็จของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

85 นาที | 327 View | 22 ธ.ค. 2563

0

ผลสำเร็จของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

โดย พระครูพิทักษ์ศิลปาคม, ดร.กนกวรรณ แสนเมือง, ปราจิน เครือจันทร์, บรรจง มงคลยงค์

เสวนาเรื่องผลสำเร็จของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

บรรยายโดย
พระครูพิทักษ์ศิลปาคม
ดร.กนกวรรณ  แสนเมือง
บรรจง มงคลยงค์

ดำเนินรายการโดย
ปราจิน  เครือจันทร์

ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤศจอชิกายน 2563
ณ วัดขนอน (หนังใหญ่) อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง