กิจกรรม SAC Board Game ผี พระ เจ้า (Faith Factors)

59 นาที | 113 View | 18 พ.ย. 2566

1

เสวนา ผี พระ เจ้า (Faith Factors)

โดย ทกฤษ ยอดราช, กัญรวี ทรัพย์ทวี

กิจกรรม SAC Board Game และเสวนาผี พระ เจ้า (Faith Factors)

วิทยากร : นัทกฤษ ยอดราช และ กัญรวี ทรัพย์ทวี

ดำเนินรายการ : วรินกานต์ ศรีชมภู

“ผี – พระ – เจ้า” เป็นเกมที่ชวนผู้เล่นลองใช้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนา เป็นกลยุทธ์ในการสะสมลักษณะร่วมทางวัฒนธรรม เช่น สัญลักษณ์ วิถีปฏิบัติ สถานที่ อาหาร เครื่องแต่งกาย ผู้คน และวันสำคัญของศาสนาต่างๆ ในสังคมของเรา ผู้คนล้วนอยู่ร่วมกันภายใต้ความแตกต่างหลากหลาย ผู้เล่นอย่างเราก็เหมือนสมาชิกในสังคมที่ต้องประสบพบเจอผู้คนมากหน้าหลายตา หลายศาสนา หลายความเชื่อ ถ้าคุณเป็นคนช่างสังเกต อยากชวนคุณมาลองใช้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนา เป็นกลยุทธ์ในการสะสมลักษณะร่วมทางวัฒนธรรม ที่ผูกโยงสังคมเข้าไว้ด้วยกัน แล้วชวนถกกันว่า “ในสังคมที่มีความหลากหลาย เรามักจะเห็นความเหมือนหรือความต่างมากกว่ากัน”

วันเสาร์ที่ 18 พ.ย. 2566 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ชั้น 2 อาคารสุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง