เสวนาเรื่อง ผ้าพี่น้องชนเผ่า

51 นาที | 728 View | 05 เม.ย. 2564

0

มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา ครั้งที่ 3 มหัศจรรย์สีสันเส้นด้ายลายผ้าล้านนา เสวนาเรื่อง ผ้าพี่น้องชนเผ่า

โดย ศุภชัย สิทธิเลิศ, ชูชาติ ใจแก้ว, นครินทร์ น้ำใจดี, ดร.สมหวัง อินทร์ไชย

งานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา ครั้งที่ 3 มหัศจรรย์สีสันเส้นด้ายลายผ้าล้านนา

ณ วัดศรีดอนคำ อ.ลอง จ.แพร่

วันที่ 26 มีนาคม  10.00-11.00 น. 

เสวนาเรื่อง ผ้าพี่น้องชนเผ่า 

วิทยากร คุณศุภชัย สิทธิเลิศ พิพิธภัณฑ์โฮงหลวงแสงแก้ว,

อ.ชูชาติ ใจแก้ว พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อ.นครินทร์ น้ำใจดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ดำเนินรายการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง อินทร์ไชย สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง