เสวนาวิชาการ หัวข้อ “ลายลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์ : อักษรเฉียงคฤนถ์ (เฉียงพราหมณ์) กับตัวบทหลากภาษาในวัฒนธรรมหนังสือสยาม”

132 นาที | 1.6K View | 23 พ.ค. 2564

0

“ลายลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์ : อักษรเฉียงคฤนถ์ (เฉียงพราหมณ์) กับตัวบทหลากภาษาในวัฒนธรรมหนังสือสยาม”

โดย พีระ พนารัตน์, มนสิชา เอกปิยะพรชัย, ดอกรัก พยัคศรี

เสวนาวิชาการ หัวข้อ “ลายลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์: อักษรเฉียงคฤนถ์ (เฉียงพราหมณ์) กับตัวบทหลากภาษาในวัฒนธรรมหนังสือสยาม”

เสวนาโดย 

พีระ พนารัตน์
Postdoctoral Researcher Centre for the study of Manuscript Cultures, Universitat Hamburg

มนสิชา เอกปิยะพรชัย
PhD Candidate Asian Literature Religion, and culture,Cornell University

ดำเนินรายการโดย ดอกรัก พยัคศรี นักวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง