มหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกการแสดงเพลงทรงเครื่องเรื่อง นางสิบสอง-พระรถเมรี

197 นาที | 219 View | 24 ต.ค. 2562

0

เพลงทรงเครื่องเรื่อง นางสิบสอง-พระรถเมรี

มหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
การแสดงเพลงทรงเครื่องเรื่อง นางสิบสอง-พระรถเมรี

โดย
โดย แม่ขวัญจิตต์ ศรีประจันต์ ศิลปินพื้นบ้าน และคณะเยาวชนโครงการเพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพื้นบ้าน รุ่นที่ 1-6

วันที่ 14 กันยายน 2562
ณ หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง