EP.2 | เปิดนิทรรศการ บันทึกด้วยลายเส้น เฟื้อ หริพิทักษ์ Recorded with the Lines by Fua Haribhitak

1 ชั่วโมง 18 นาที | 135 View | 05 ก.พ. 2567

1

"เบื้องหลังเฟื้อ หริพิทักษ์

โดย นางศิรินทร หริพิทักษ์ | นายพิภพ บุษราคัมวดี | นางสาวจรรยา ยุทธพลนาวี

EP.2 | เปิดนิทรรศการ บันทึกด้วยลายเส้น เฟื้อ หริพิทักษ์  Recorded with the Lines by Fua Haribhitak 

สนทนาเรื่อง “เบื้องหลังเฟื้อ หริพิทักษ์” โดย 

นางศิรินทร หริพิทักษ์ กองทุนเฟื้อ หริพิทักษ์

นายพิภพ บุษราคัมวดี ศิลปิน ช่างภาพ และผู้เขียนหนังสือ "เฟื้อ หริพิทักษ์ ชีวิตและงาน"

ดำเนินรายการโดย นางสาวจรรยา ยุทธพลนาวี รักษาการผู้จัดการฝ่ายบริการสารสนเทศ (ศมส.)

วันพฤหัสบดีที่ 1 ก.พ. 2567 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 5

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง