หุ่นกระบอกโรงใหญ่ เรื่อง โกมินทร์ ตอน โกมินทร์คะนองศึก

2 ชั่วโมง | 228 View | 10 มี.ค. 2559

1

การแสดงทางวัฒนธรรมครั้งที่ 34 หุ่นกระบอกโรงใหญ่ เรื่อง โกมินทร์ ตอน โกมินทร์คะนองศึก

โดย คณะหุ่นคุณรัตน์

Titleการแสดงทางวัฒนธรรมครั้งที่ 34 หุ่นกระบอกโรงใหญ่ เรื่อง โกมินทร์ ตอน โกมินทร์คะนองศึก โดย คณะหุ่นคุณรัตน์.
Authorคณะหุ่นคุณรัตน์
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2550
Subjectหุ่นกระบอก -- ไทย.(+)
 หุ่นและการเล่นหุ่น -- ไทย.(+)
Added Authorศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง