มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง วิถีวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ ประตูสู่สยามประเทศ

3 นาที | 356 View | 18 ก.พ. 2564

0

วิถีวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ ประตูสู่สยามประเทศ

โดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)

1.

เพจเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง เป็นการรวมตัวครั้งสำคัญของ ๓๐ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง ๕ สายน้ำ จาก ๑๔ จังหวัดภาคกลางที่จะเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ พาย้อนอดีตเรียนรู้รากเหง้าวัฒนธรรมคนลุ่มน้ำ เรียนรู้ วิถีชีวิต ตำนาน ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สะท้อนอัตลักษณ์วิถีคนไทยลุ่มน้ำภาคกลาง สัมผัสเรื่องราวและร่องรอยประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่ามากมาย...

พบกับเรื่องเล่าวัฒนธรรมผ่านสายน้ำ พร้อมติดตามความเคลื่อนไหวการจัดงาน “มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง วิถีวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ ประตูสู่สยามประเทศ” ภายใต้แนวคิด “๕ สายน้ำวัฒนธรรม แห่งลุ่มแม่น้ำภาคกลาง” ได้ที่นี่

2.

เพราะคนภาคกลางมีวิถีชีวิตผูกพันอยู่กับสายน้ำ มาอย่างยาวนาน รากเหง้าวัฒนธรรมหลากหลายที่ผสมผสาน ก่อเกิดชุมชนที่มีวิวัฒนาการเคียงคู่สายน้ำ ผสานตำนาน วิถีชีวิต ความเชื่อ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ที่ทรงคุณค่ามากมาย พบกับ ครั้งแรกของการเปิดพื้นที่ เรียนรู้และสัมผัสภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นชุมชนลุ่มน้ำภาคกลาง หลากหลาย ติดตามข่าวสารงาน “มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง วิถีวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ ประตูสู่สยามประเทศ” ภายใต้แนวคิด “๕ สายน้ำวัฒนธรรม แห่งลุ่มแม่น้ำภาคกลาง” จาก ๓๐ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง

3.

สายน้ำมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คน สายน้ำช่วยก่อเกิดกระแสชีวิตของผู้คน ที่หลั่งไหลไปตามกระแสน้ำไม่รู้จบ ก่อนเกิดวัฒนธรรมหลากหลายที่ผสมผสานจากผู้คนหลากที่มา หลากเชื้อชาติ หลากภาษาและหลากวัฒนธรรม จนก่อเกิดชุมชนลุ่มน้ำภาคกลางที่มีวิวัฒนาการเคียงคู่สายน้ำ ทั้งยังก่อเกิดตำนาน วิถีชีวิต ความเชื่อ ที่สะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ และร่องรอยประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่ามากมาย

เพจเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง ขอร่วมพาทุกคนย้อนไปสู่อดีต สัมผัสความงดงามแห่งรากเหง้าของชาวไทยที่ผูกพันแนบเกี่ยวสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับสายน้ำ อันยิ่งใหญ่ของชาติไทย โดยสะท้อนภาพผ่านประวัติศาสตร์ สังคม การประกอบอาชีพ ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ วิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสายน้ำอันยิ่งใหญ่ของชาติไทย ผ่านเรื่องราว ข้าวของที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์จากกลุ่มนักสะสมและนักพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นผู้ที่มีใจรักและหวงแหนในคุณค่าภูมิปัญญาชุมชนทั้ง ๓๐ แห่ง ๑๔ จังหวัดภาคกลาง ผู้จัดงาน“มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง วิถีวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ ประตูสู่สยามประเทศ” ภายใต้แนวคิด “๕ สายน้ำวัฒนธรรม แห่งลุ่มแม่น้ำภาคกลาง”

4.

เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ภาคกลาง ขอร่วมพาทุกคนย้อนไปสู่อดีต สัมผัสความงดงามแห่งรากเหง้าของชาวไทยที่ผูกพันแนบเกี่ยวสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับสายน้ำ เรียนรู้ภูมิหลังประวัติศาสตร์ของชาติไทยและพัฒนาการวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ในอดีตของท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ผ่านสื่อประวัติศาสตร์ ศิลปะวัตถุโบราณของจริง อาทิ ข้าวของเครื่องใช้จากอดีต

จึงเป็นที่มาของเปิดพื้นที่เพจ “มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง” นำเสนอเอกลักษณ์และภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นชุมชนลุ่มน้ำภาคกลาง จาก ๓๐ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ภาคกลาง ที่จะเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ เรียนรู้รากเหง้าวัฒนธรรม ผ่านเรื่องเล่าของ ๕ สายน้ำสำคัญของลุ่มน้ำภาคกลาง รวมถึงความเคลื่อนไหวการจัดงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง วิถีวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ ประตูสู่สยามประเทศ” ภายใต้แนวคิด “๕ สายน้ำวัฒนธรรม แห่งลุ่มแม่น้ำภาคกลาง”

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง