EP.3 | เปิดนิทรรศการ บันทึกด้วยลายเส้น เฟื้อ หริพิทักษ์ Recorded with the Lines by Fua Haribhitak

1 ชั่วโมง 41 นาที | 138 View | 05 ก.พ. 2567

1

"หลังภาพ : ความท้าทายในการอนุรักษ์ภาพลายเส้น ของ เฟื้อ หริพิทักษ์"

โดย ขวัญจิต เลิศศิริ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอชนา พูลทองดีวัฒนา

EP.3 | เปิดนิทรรศการ บันทึกด้วยลายเส้น เฟื้อ หริพิทักษ์  Recorded with the Lines by Fua Haribhitak

สนทนาเรื่อง “เรื่องหลังภาพ : ความท้าทายในการอนุรักษ์ภาพลายเส้น ของ เฟื้อ หริพิทักษ์” โดย

นางขวัญจิต เลิศศิริ นักอนุรักษ์ บริษัท เคซีที คอนเซอเวชั่น จำกัด

ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอชนา พูลทองดีวัฒนา คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันพฤหัสบดีที่ 1 ก.พ. 2567 เวลา 14.00 – 15.00 น. ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 5

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง