เสวนาเรื่อง พอล ฟาร์เมอร์ ในความทรงจำ : แพทย์ นักมานุษยวิทยา และเพื่อน

1 ชั่วโมง 50 นาที | 492 View | 07 มี.ค. 2565

2

โดย ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, อ.ดร.ประชาธิป กะทา, ดร.นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท, อ.สิทธิโชค ชาวไร่เงิน

เสวนา พอล ฟาร์เมอร์ ในความทรงจำ: แพทย์ นักมานุษยวิทยา และเพื่อน

.

"I believe in health care as a human right."

Dr. Paul Farmer

.

Dr. Paul Farmer ในความทรงจำของคุณ เป็นใคร?

เป็นแพทย์ เป็นนักมานุษยวิทยา เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Partners in Health

เสวนานี้เราจะชวนคุณร่วมระลึกถึง และพาคุณไปรู้จักกับคุณพอล ฟาร์เมอร์ นักมานุษยวิทยาการแพทย์ ทั้งในมุมของการเป็นแพทย์ นักมานุษยวิทยา และเพื่อน ผ่านวิทยากรที่รู้จักกับคุณพอล ฟาร์เมอร์ในหลากหลายมิติ

.

วิทยากร

ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

อ.ดร.ประชาธิป กะทา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท หัวหน้ากลุ่มสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

ดำเนินรายการโดย

อ.สิทธิโชค ชาวไร่เงิน คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

.

ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565

เวลา 13.30-15.00 น.

ความคิดเห็น
image icon

ศิวพงษ์ วงศ์คูณ

ระลึกถึง Dr. Paul Farmer เสมอครับ

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง