เสวนาเรื่อง นานาเครื่องหย้อง และลือเลื่องผ้าเมืองลอง

47 นาที | 342 View | 05 เม.ย. 2564

0

มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา ครั้งที่ 3 มหัศจรรย์สีสันเส้นด้ายลายผ้าล้านนา เสวนาเรื่อง นานาเครื่องหย้อง และลือเลื่องผ้าเมืองลอง

โดย โกมล พานิชพันธ์, สุทธิพันธ์ เหรา

งานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา ครั้งที่ 3 มหัศจรรย์สีสันเส้นด้ายลายผ้าล้านนา 

ณ วัดศรีดอนคำ อ.ลอง จ.แพร่

วันที่ 26 มีนาคม  13.00-15.00 น.

เสวนา นานาเครื่องหย้อง และลือเลื่องผ้าเมืองลอง

วิทยากร คุณโกมล พานิชพันธ์  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโกมลผ้าโบราณ 

ดำเนินรายการ  อ.สุทธิพันธ์ เหรา  

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง